Rekrytera rätt

 

Hitta personer som matchar era krav

En felaktig rekrytering kan kosta stora summor i nedlagd tid och kan kosta än mer i bland annat uteblivna intäkter, försämrad kvalitet samt organisatoriska följdproblem.

Meipso representerar den arbetssökande, men de stora vinsterna och effekten av genomlysta personligheter kommer arbetsgivaren till gagn. En arbetssökande som känner sin personlighet har bättre möjligheter att fokusera på jobb som passar och kan enklare argumentera kring varför just de har egenskaper som matchar jobbets innehåll.

Om den arbetssökande redan vid ansökningstillfället kan presentera personlighetsdata kan arbetsgivaren:
  1. Välja ut sökande baserat på denna information redan vid första gallringen.

  2. Lägga resurser och ägna mer uppmärksamhet på exempelvis strukturerade intervjuer, referenser och övriga instrument som kan ge en bra bild av de sökande.

  3. Försöka validera den sökandes egna beskrivningar av vilka personlighetsegenskaper de har med sådana instrument
Om arbetsgivaren och den sökande talar samma språk avseende personliga egenskaper ökar möjligheten för samsyn kring arbetsgivarens syn på arbetets innehåll och den sökandes motivation. Du som arbetsgivare får gärna hänvisa till Meipso i samband med att ni bekräftar inkomna ansökningar för att med hjälp av Meipsos personlighets- och intressetest komplettera kandidatens ansökningshandlingar och skapa er en bättre bild av kandidaten. Det finns möjlighet att som arbetsgivare sponsra ett antal test eller delar av kostnaden för att genomföra ett test. Detta skapar såväl goodwill åt företaget som ett bättre beslutsunderlag vid rekryteringar. Om du som arbetsgivare skulle vara intresserad av att på egen bekostnad låta kandidater genomgå ett av Meipsos test, tveka inte att höra av dig till oss: together@meipso.se

 

FÖRDJUPA DINA KUNSKAPER KRING DITT TESTRESULTAT.