Vägen till rätt jobb

 

Öka dina möjligheter att få drömjobbet

Vi hjälper dig att visualisera dina egenskaper i en snygg och överskådlig rapport. Genom att registrera dig får du möjlighet att genomgå ett personlighets- och intressetest. Testet är framtaget av professor Martin Bäckström (verksam vid Lunds universitet) som bedrivit forskning om personlighetstest i över 20 år. Rapporten har högt trovärde hos arbetsgivare vilket kan öka dina möjligheter att bli kallad på intervju. Du har rätt att förfoga över rapporten och kan återanvända den så ofta du vill under testets giltighetstid. Efter genomfört test tillåts du att genomföra ett nytt test tidigast efter sex månader. För att bibehålla hög säkerhet och trovärdighet gentemot arbetsgivare måste testet valideras och utfärdas på nytt var sjätte månad. Testet går inte att validera på nytt om det har gått mer än två år sedan du senast tog testet – du måste då genomgå ett nytt test. Testet är uppdelat i två delar och 20-25 min + 10-15 min att genomföra. Du kan efter genomfört test generera en rapport som är färdig att skrivas ut eller bifogas till ditt mail när du söker jobb.

Lycka till med jobbsökandet!

90%

av rekryterare lägger väldigt stor vikt vid dina personliga egenskaper

Personlighetstest

Testet omfattar en frågebas på ca. 800 frågor inom fem områden. Vid varje testtillfälle besvaras det antalet frågor som krävs för att kunna bedöma din personlighet, ofta krävs omkring 200–250 frågor. Du uppmanas att ange hur väl olika påståenden stämmer på dig, testet tar ca. 20–25 minuter att genomföra. Testet genomförs med fördel i följd men du kan även pausa och genomföra testet i omgångar. Utfallet påverkas inte av tid eller eventuella avbrott.

Syftet med testet är att beskriva var du har dina styrkor i form av personliga egenskaper, exempelvis hur utåtriktad eller hur tävlingslysten du är. Resultet av testet sammanfattas på en sida och innehåller både grafer och beskrivande text för de olika områdena.

Intressetest

Testet består av ca. 90 frågor där samtliga frågor besvaras vid varje enskilt test. Du uppmanas att ange hur väl olika påståenden stämmer in på dig.  Testet tar ca. 10–15 minuter att genomföra och ligger i direkt anslutning till personlighetstestet. Testet genomförs med fördel i följd men kan även pausas och genomföras i omgångar. Utfallet påverkas inte av tid eller eventuella avbrott.

Syftet med testet är att visualisera hur du intresserar dig för olika områden, exempelvis om du vill arbeta med människor, ha ett kreativt arbete eller om du vill ha kontroll över hur dagarna kommer att se ut.

Pris

Registrering – 0 kr
Genomgå test – 0 kr
Förhandsgranskning av rapport – 0 kr
Generera rapport – 599 kr
Förnyad giltighetstid (6 månader)* – 99 kr
Genomgå test och generera ny rapport** – 299 kr

*  För att säkerställa rapportens status som senast genererad rapport har du möjlighet att förnya rapportens giltighetstid.
** Om du inte vill förnya giltighetstiden på rapporten efter sex månader har du möjlighet att genomgå ett nytt test och generera en ny rapport till reducerat pris.

Fördjupa dina kunskaper kring Rapportens innehåll.