Frågor och svar 

Q: Måste jag besvara alla frågor vid samma tillfälle?
A: Det går bra att ta en paus om du vill. Det är bara att logga in och börja om. Applikationen håller reda på hur många frågor som besvarats.

Q: Kan jag hoppa över frågor eller ångra svar och backa i testet?
A: Det går att gå tillbaka ett steg om du tycker att du missat något.

Q: Vem har tillgång till min rapport?
A: Du förfogar över rapporten och är den enda som kan ta fram den (och/eller tillåta potentiella arbetsgivare att se den).

Q: Kan jag ha flera aktiva rapporter?
A: Nej, du kan endast ha en aktiv rapport. Den är knuten till ditt personnummer och giltig i 6 månader och måste därefter bekräftas eller förnyas.

Q: Kan ni garantera att jag får komma på intervju när jag skickar med en rapport?
A: Att få komma på intervju eller inte kan ha många orsaker, där personlighet och intresse för uppgifterna är två viktiga aspekter. I allmänheten lägger arbetsgivare stor vikt vid personlig lämplighet – att du passar för arbetsuppgifterna och i kulturen på arbetsplatsen – och vi är övertygade om att rapporten ger både kandidaten och arbetsgivaren bättre underlag för att bedöma personlig lämplighet. Möjligheten att bli kallad på intervju ökar alltså om din personlighet matchar arbetsgivarens krav och önskemål.

Q: Varför behöver jag svar på så många frågor?
A: Det finns många egenskaper som kan vara intressanta för en arbetsgivare. Testet är generellt och för att kunna få exakta mätningar på alla dessa egenskaper så måste vi ställa många frågor.

Q: Varför måste jag förnya datumet på rapporten var 6:e månad?
A: Datumen som anger när testet genomfördes och testets giltighet finns för att att behålla hög trovärdighet. Arbetsgivare kan säkerställa att det bara finns en aktiv rapport per kandidat genom att kontrollera giltighetsdatum. Arbetsgivare har även möjlighet via Meipsos hemsida söka på rapportens ID-nummer för att kontrollera rapportens äkthet.

Q: Hur lång tid tar testet att genomföra?
A: Testet är uppdelat i tre delar. Den första delen avser personlighet och tar ca. 20–25 minuter och den andra delen avser jobb-intresse och tar ca. 10–15 minuter. Den tredje delen behandlar dina värderingar och tar ca 10-15 minuter att svara på.

Har du en fråga som det inte finns svar på här? Klicka här för att kontakta oss!