En digital rekryteringsprocess

 

Match making

Meipso startades som ett resultat av att det saknades möjlighet för kandidater att genomföra personlighetstest på eget initiativ . CV-databaser i all ära men människor är mer komplexa än vad som antyds av de kompetenser de lyckats förvärva och beskriva med egna ord.


Idag vänder vi oss inte bara till kandidaten, som med hjälp av vår rapporten kan beskriva sig själv och framhäva de egenskaper som matchar ett jobb och arbetsgivarens önskemål. Vår tjänst har utvecklats till att även omfatta arbetsgivarens rekrytering och urvalsarbete. Men kandidaten äger fortsatt sin data och bestämmer själv vem som ska få ta del av den.

Vår övertygelse är att en lyckad rekrytering underlättas om den bygger på samförstånd och förståelse mellan arbetsgivare och kandidat. Meipso bidrar till processen genom att skapa ett gemensamt språk där ord som utåtriktad, samarbete, utmaning osv har samma innebörd för både sökande och arbetsgivare, en förutsättning för att kunna jämföra kandidater mot kravprofilen. Kärnan i vår verksamhet är just att arbetsgivaren får hjälp att ställa upp krav och att matcha dessa mot de sökandes personprofil, på så sätt ges förutsättningar för att uppnå den ultimata matchen mellan arbetssökande och jobb.

För att både arbetsgivare och kandidater skall kunna lita på resultaten bygger vi vårt utvecklingsarbete på forskning som gjorts kring rekrytering.