Personlighet – relationen mellan arbetssökande och arbetsgivare

Personlighet har en lång historia som begrepp och ord, det handlade först om att vara en person, dvs. människa till skillnad från andra varelser. På antiken hade ordet huvudsakligen just denna betydelse.

Senare, när vi närmar oss vår egen tid började ordet personlighet snarast användas för att beskriva människor som var speciella, som utmärkte sig, i relation till andra. Fortfarande använder vi uttryck som ”att vara en stark personlighet”, vilket påminner om detta sätt att använda ordet. I och med den moderna psykologins framväxt så har begreppet fått en helt annan betydelse. Numera så används ordet snarast för att beskriva hur människor brukar vara, i allmänhet, dvs. vilka utmärkande drag de har. Denna nya innebörd har inneburit en utveckling av ordet personlighet som inte alla ställer upp på, men mer om detta en annan gång.

Man kan på sätt och vis säga att ordet personlighet behållit sin betydelse som beskrivande av hur människor är speciella och skiljer sig från hur andra är. Människan har alltid haft ett behov av att beskriva andra människor; alla språk som finns på jorden innehåller en stor mängd ord som säger något om hur någon brukar vara. Vissa människor sägs vara lugna, andra fantasifulla eller aktiva. Människor beskrivs som ordentliga eller varma och hänsynstagande. Det finns forskare som har samlat alla sådana beskrivande ord och säkert blivit chockade över hur många det är, t ex engelskan hade i början av 1900-talet nästan 18000 ord som kan användas för att beskriva människor och ungefär 4500 som mer direkt har med personlighet att göra. Studerar man en lista över beskrivande ord så finner man dock att många är synonymer eller handlar om likartade beteende. Trots detta så är antalet unika ord som beskriver beteende och personlighetsegenskaper imponerande.

En fråga som naturligt uppkommer är varför alla dessa ord finns. Många teoretiker har föreslagit att orden finns för att de beskriver skillnader som människor har haft behov att känna till. Med andra ord, om en person är ganska stabil i hur den beter sig så finns det anledning för andra människor att hitta på ord som beskriva denna stabilitet. Ordet noggrann beskriver en person som alltid följer regler och instruktioner, alltid håller reda på alla detaljer, aldrig slarvar över något. När en persons lämplighet diskuteras inför ett jobb, så sammanfattar kanske begreppet noggrann precis vad arbetsgivaren är ute efter. Då kan ordet noggrann underlätta kommunikationen, vi slipper ge alla exempel.

Personlighet bygger alltså på att människor är stabila och uppenbart, med tanke på mängden ord som finns, så tycks vi vara stabila när det gäller många olika beteenden.

Har vi själva nytta av att känna till hur vi brukar bete oss? Med andra ord, har vi behov av att veta något om våra egna stabila mönster av beteenden. Inom personlighetspsykologin så brukar man fråga en person man vill lära känna om vilka personlighetsdrag de har. Detta fungerar mycket bra, mycket talar för att människor kan ge sådan självbeskrivning. Med andra ord människor tycks ha mycket information lagrad om hur de själva brukar bete sig och kan också förmedla denna information till andra.

Ibland frågar någon: är du prestationsinriktad? Utan mycket betänketid kan de flesta göra en sådan värdering om hur de brukar vara. Enligt den psykologiska forskningen så träffar sådan beskrivning mestadels rätt.