Intresse

Intresseprofilen fångar vad du helst vill arbeta med uppdelade på några klassiska områden. Desto längre stapel desto starkare intresse har du av området. Tänk på att balkens längd uttrycker ditt intresse jämfört med hur andra skattat samma område,  dvs. om en balk är längre än en annan så har du skattat detta område som relativt mer intressant, med andra ord, du skulle hellre jobba med sådana arbetsuppgifter.

ÄVENTYR

Tycker om att arbeta med uppgifter som utmanar och ställer stora krav. Undviker i allmänhet sådant som innebär rutin och intellektuella uppgifter. Uppfattar sig som djärv och dristig med en förmåga att stå ut med påfrestningar och utmaningar. Värderar när det ställs krav och ser sig själv som stresstålig.

TILLVERKNING

Tycker om att arbeta med i områden som lantbruk, tillverkning eller verkstäder där man reparerar saker. Undviker i allmänhet sociala jobb som undervisning, behandling, och att informera andra. Strävar efter att lära sig mycket om hur man arbetar med verktyg, ritningar över mekaniska eller elektriska installationer, maskiner men också med växter och djur. Värderar praktiska saker som man kan se, att arbete direkt med händerna och att få jobba med praktiskt växter, djur, verktyg, utrustning eller maskiner. Ser sig själv som praktiskt, händig och realistisk person.

KREATIVITET

Tycker om att syssla med kreativa aktiviteter som konst, drama, hantverk, dans, musik, eller kreativt skrivande. Tycker inte om att jobba efter instruktioner, på direkta order från en överordnad eller repetitiva aktiviteter. Vill helst ha ganska fria tyglar i jobbet och möjlighet att själv komma med lösningar eller få möjlighet att skapa något. Beskriver sig som konstnärlig – t ex kreativt skrivande, drama, hantverk, musik, eller konst.

Värderar det kreativa – som det uttrycks i drama, musik, konst eller verk av kreativa författare. Ser sig själv som uttrycksfull, originell, och oberoende.

KUNSKAP

Tycker om att arbeta med information och att ägna sig åt att hämta in kunskaper. Undviker i allmänhet säljande och sociala arbetsuppgifter. Sysslar gärna med att läsa in information, att förstå och använda sig av det som andra skapat.

Riktar gärna in sig på att försöka sätta sig in i andras arbete. Ser sig själv som kunnig, informerad och intellektuell.

HJÄLPA

Gillar att göra saker för att hjälpa människor t ex arbete som innehåller undervisning, vård av andra, fungera som terapeut, stöd eller coach, men också att förmedla information till andra, se till att andra förstår. Undviker i allmänhet arbetsuppgifter som kräver användning av maskiner, datorer och verktyg.

Är intresserad av att träna andra, handleda, sköta om och planera undervisning eller behandling

Tycker det är viktigt att jobbet innehåller möjligheter att få finnas till hands för andra, kanske kunna lösa någons sociala problem. Ser sig själv som hjälpsam och vänlig, och pålitlig.

LEDARSKAP

Tycker om att leda och övertyga människor, men också att sälja saker och idéer. Undviker i helst aktiviteter som kräver noggrann observation, men inte heller sådant arbete som kräver vetenskapligt eller analytiskt tänkande.

Tar gärna på sig ledande uppgifter både när det gäller att ha direkt inflytande över människor, men också ledarskap som innebär att man driver projekt och kommer försöka nå.

Betraktar sig som framgångsrik som ledare, men uppfattar sig också som någon som skulle kunna bli politiker, med andra ord en person som kan övertyga och få andra att göra saker.

Ser sig själv som energisk, ambitiös och sällskaplig.

ORGANISATION

Tycker om att på ett organiserat sätt arbeta med siffror, administration, datorer eller maskiner. Undviker i allmänhet tvetydiga, ostrukturerade aktiviteter där det inte finns tydliga instruktioner.

Ser sig som framgångsrik i att ta fram skriftlig dokumentation och siffror på ett systematiskt, ordnat sätt. Betraktar sig som en organiserad person som är bra på att följa en fastställd plan.

ANALYSERA

Tycker om att studera och lösa matematiska eller vetenskapliga problem; undviker i allmänhet att leda andra, sälja eller övertyga människor. Är intresserade av att förstå och lösa vetenskapliga och matematiska problem. Läser gärna komplicerad litteratur.

Värderar vetenskap och ser sig själv som exakt, vetenskaplig, och intellektuell.