Modern och effektiv rekrytering

 

Match making

Meipso effektivisierar rekryteringsbranschen genom en bättre matchning mellan arbetsgivare och kandidater. Med utgångspunkt i forskning skapar vi en bredare och bättre genomlysning tidigt i rekryteringsprocessen.

Vi representerar främst kandidaten som via Meipso kan göra ett personlighetstest och få en tydlig rapport som beskriver kandidatens personliga egenskaper. Rapporten ger kandidaten en bättre uppfattning om vilka slags jobb som är lämpliga att söka. Rapporten ger också kandidaten en möjlighet att i kontakten med potentiella arbetsgivare framhäva de egenskaper som matchar jobbet och arbetsgivarens önskemål med hjälp av en oberoende referens.

Vår ide bygger på att låta kandidaten ta initiativ i testprocessen och därmed förbättra och säkra hur relevanta egenskaper beskrivs i en ansökan. Detta ger arbetsgivare ett bättre urvalskriterium tidigt i rekryteringsprocessen och kan på så vis välja ut kandidater som matchar jobbets innehåll.

Vår ambition är att framtidens ansökan även består av en personlighetsrapport.