Hur tolkar man ett personligt brev, är det ens möjligt?

För både arbetsgivare och arbetssökande så handlar en anställning om en matchning av jobbet mot egenskaper som sökande har. Utifrån detta finns ett antal svårigheter som arbetsgivaren måste väga in när det gäller tolkningen av personliga brev så att de väljer den mest lämpliga sökande.

Läs mer