Vi intygar dina starka sidor

 

Öka dina möjligheter att bli kallad på jobbintervju

Vi hjälper dig att visualisera dina egenskaper i en snygg och överskådlig rapport. Genom att registrera dig får du möjlighet att genomföra ett personlighets-, värderings- och intressetest. Testet har tagits fram av professor Martin Bäckström (verksam vid Lunds universitet) som bedrivit forskning om personlighetstest i över 20 år. Rapporten har högt trovärde hos arbetsgivare vilket kan öka dina möjligheter att bli kallad på intervju.

Du har rätt att förfoga över rapporten och kan återanvända den så ofta du vill under testets giltighetstid. Efter genomfört test tillåts du att genomföra ett nytt test tidigast efter sex månader. För att bibehålla hög säkerhet och trovärdighet gentemot arbetsgivare måste testet valideras och utfärdas på nytt var sjätte månad. Testet går inte att validera på nytt om det har gått mer än två år sedan du senast tog testet – du måste då genomgå ett nytt test.

Testet tar ca 30-40 minuter att genomföra. När du är klar kan du generera en rapport som är färdig att skrivas ut eller bifogas till ditt mail när du söker jobb.

Lycka till med jobbsökandet!

90%

av rekryterare lägger väldigt stor vikt vid dina personliga egenskaper

Berätta vem du är

Meipsos test bygger på forskning och ger en trovärdig bild av vem du är. Meipso har valt att fokusera på dina tydligaste intresseområden, vad du värderar högst i ett arbete och ger en positiv bild av hur du vill jobba. Vårt test omfattar tre delar och resulterar i den överskådlig rapport som du kan använda när du skriver ditt personliga brev och eller vill intyga din personprofil.

Testets alla tre delar tar ca. 30–40 minuter att genomföra. Testet genomförs med fördel i följd men du kan även pausa och genomföra testet i omgångar. Utfallet påverkas inte av tid eller eventuella avbrott.

Del 1, personlighet

Testet innehåller över 800 påståenden inom fem områden. Vid varje testtillfälle får du ta ställning till precis så många påståenden om dig som krävs för att kunna ge en rättvis bild av din personlighet, ofta krävs omkring 200–250.

Syftet med testet är att beskriva var du har dina styrkor i form av personliga egenskaper, exempelvis hur utåtriktad eller tävlingsinriktad du är. Resultatet av testet sammanfattas i rapporten och innehåller både grafer och unik beskrivande text om dig inom de olika områdena. Rapporten lyfter fram den positiva sidan av dina egenskaper.

Del 2, intressetest

Testet består av ca. 90 frågor som alla måste besvaras. Du uppmanas att ange hur väl olika påståenden stämmer in på dig. Syftet med testet är att det ska bli tydligt vad du är intresserad  av exempelvis om du vill arbeta med människor, ha ett kreativt arbete eller om du vill ha kontroll över hur dagarna kommer att se ut.

Del 3, väderingstest

Testet består av 53 frågor som alla måste besvaras. Du svarar i enlighet med hur betydelsefullt det är att företaget och jobbet genomsyras av dessa värderingar, t ex i vilken utsträckning arbetstagaren måste klara sig själv. Syftet med testet är att tydliggöra  vilka arbetsvärderingar du tycker är viktiga, t ex att man blir belönad efter förtjänst eller ledningen är tydlig  med kritik. Vissa värderingar gäller jobbet mer specifikt, medan andra handlar om hur företaget agerar i omvärlden.

Pris

Registrering – 0 kr
Genomgå test – 0 kr
Förhandsgranskning av rapport – 0 kr
Generera rapport – 599 kr
Förnyad giltighetstid (6 månader)* – 0 kr
Genomgå test och generera ny rapport** – 299 kr

*  För att säkerställa rapportens status som senast genererad rapport har du möjlighet att förnya rapportens giltighetstid.
** Om du inte vill förnya giltighetstiden på rapporten efter sex månader har du möjlighet att genomgå ett nytt test och generera en ny rapport till reducerat pris.

Fördjupa dina kunskaper kring Rapportens innehåll.