Kan man lita på personreferenser?

Personreferenser är mycket populära i Sverige och är tänkta att ge svar på hur den sökande presterat på tidigare relevanta arbeten. På ytan kan sådana verka vara det perfekta instrumentet för att välja sökande, men tyvärr finns ett stort antal väl dokumenterade problem.

Tanken är att referensgivaren helt utan kostnad för den som anställer skall ge information om hur den sökande presterat historiskt. Detta är naturligtvis en mycket attraktiv källa till information. Värdet av information är dock beroende av flera aspekter, t ex hur bra referensgivaren känner den sökandes tidigare prestationer. Hur bra de är på att beskriva dessa prestationer, hur väl matchad informationen är med andra referensgivare. Menar referensgivaren och den som anställer samma sak med olika begrepp och referensgivarens förmåga att diskriminera mellan olika typer av arbetsprestationer. De flesta studier visar att referenser brister i alla dessa avseenden.

Ett annat problemområde är informationens relevans för det jobb som söks. Förvisso är tidigare prestationer en mycket bra källa för att säga något om framtida prestationer, men ofta så samlas informationen om referenspersonerna in på ett ostrukturerat sätt. Detta kan innebära att man får information om prestationer som var relevanta för tidigare jobb men som inte alls är relevanta för det sökta jobbet.

Ofta så är referenser också bemängda med andra problem, t ex att referensgivaren kan vara en nuvarande chef som inte vill bli av med sin arbetstagare eller motsatt vill bli av med arbetstagaren. Det kan vara så att referensgivaren inte vill sänka en tidigare anställd, även om de presterat dåligt. De flesta tenderar att ge väldigt positiva referenser, kvinnor lite mer än män, vilket kan göra det svårt att diskriminera mellan olika sökande.

Varför litar man på referenser, speciellt då i Sverige, trots att vetenskapliga studier ger mycket lite stöd för att de ger bra information? Skälet till detta är samma som gäller varför man litar på alla typer av intervjuer. Referenser och intervjuer ger information av levande människor och ger därmed en mycket levande bild av den sökande. Man har i fler studier visat att levande information, sådan som förmedlas direkt av människor, påverkar oss mer än information som är mindre levande, som exempelvis siffror från ett test. Naturligtvis har man gjort många undersökningar på detta och oftast kunnat visa att den senare typen av information är både säkrare och mer relevant.

Företaget Meipso har fångat upp denna problematik och utvecklat ett matchningsverktyg som vänder sig till arbetssökande som vill lyfta fram sin personliga egenskaper redan vid ansökningstillfället. Den sökande initierar och genomför omfattande tester som resulterar i en överskådlig kompakt rapport på en sida. Tjänsten bygger på internationellt erkänd forskning vid Lunds Universitet, under ledning av Professor Martin Bäckström.