Hur tolkar man ett personligt brev, är det ens möjligt?

För både arbetsgivare och arbetssökande så handlar en anställning om en matchning av jobbet mot egenskaper som sökande har. Utifrån detta finns ett antal svårigheter som arbetsgivaren måste väga in när det gäller tolkningen av personliga brev så att de väljer den mest lämpliga sökande. På samma sätt är det viktigt för den sökande att veta om de verkligen passar in på jobbprofilen.

Den mest uppenbara svårigheten är att de beskrivningar som den arbetssökande gör av sig själv inte är formulerade på ett standardiserat sätt. I brevet används olika beskrivande ord, t ex ”jag är en utåtriktad och drivande person”, men det finns inget sätt för en arbetsgivare att veta vad den arbetssökande menar med dessa ord. Detta gäller både innehållet, vad menar den sökande med att hen är utåtriktad, men också graden, hur utåtriktad är personen om man jämför med andra sökande. En annan svårighet är att det personliga brevet innehåller olika typer av information från olika sökande, vilket gör det svårare att jämföra mellan sökande, man får t ex veta att en sökande är utåtriktad och att en annan är drivande. De undersökningar som gjorts de senaste 40-50 åren har visat att personliga brev ger mycket lite användbar information inför anställningsbeslut. Med andra ord har det visat sig att olika läsare av personliga brev, får olika uppfattning om de sökande och att dessa uppfattningar inte säger något om hur de sökande matchar mot jobbet.

Det hade varit en klar fördel om de sökande hade tillgång till ett gemensamt språk att beskriva sig själv med. För den sökande hade det också varit en fördel om de kände till något om hur bra de matchade mot det specifika jobbet. Med den kunskapen kunde de presentera de egenskaper som de faktiskt har, som matchar mot uppgifterna i jobbet. För arbetsgivaren hade detta i sin tur inneburit att de fått mer relevant information om de sökande och troligen också fler sökande som faktiskt matchar mot deras kravprofil.